Vilkår og betingelser

Generelle betingelser

Du må være over 18 år for å melde deg på kurs hos Dogtivity AS. Alternativt kan foresatte melde på barn under 18 år. For å handle varer i vår nettbutikk må du være over 15 år. For å benytte deg av faktura løsningen til Klarna må du være over 18 år. 

Du er selv ansvarlig for skade du og hunden din kan påføre andre, både andre deltagere, gjenstander og instruktører/hjelpeinstruktører, i henhold til lov om skadeerstatning (Skadeerstatningsloven) § 1-5.(ansvar for dyr)
1. Eier og innehaver av dyr plikter uansett skyld fra sin side å erstatte skade som dyret volder på person eller på klær eller andre vanlige bruksting mens noen har dem på seg.
2. Eier og innehaver av hund eller ville dyr som holdes i fangenskap, plikter uansett skyld fra sin side å erstatte også tingskade som dyret volder.
3. Ansvar uten skyld for skade på person, klær eller bruksting som nevnt i nr. 1, gjelder ikke så langt skaden er dekket av en motorvogns trafikkforsikring. Ansvar uten skyld etter nr. 2 gjelder ikke skade som hund volder på annen hund eller motorvogn.
4. Skade som voldes av dyr og som ikke går inn under bestemmelsene om ansvar uten skyld i nr. 1 til 3 ovenfor, plikter eier og innehaver å erstatte dersom han har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som er rimelig å kreve for å hindre skade.
5. Bestemmelsene i paragrafen gjør ikke noen endring i de særlige regler om ansvar for dyr som er gitt i annen lov eller det ansvar uten skyld som følger av alminnelige erstatningsregler.


Kjøpsbetingelser - kurs/privatundervisning

Påmeldingen er bindende og bekreftes med betaling. Dogtivity AS er ikke pålagt mva og det påløper heller ingen ytterligere kostnader ved kjøp hos Dogtivity AS. Skulle du bli belastet gebyr til banken er dette utenfor Dogtivity AS sitt ansvar. Frem til mottatt betaling vil ikke kursplass/booking være holdt av. Eventuell avmelding må gjøres senest 30 dager før kursstart/avtalt tid for privattime. Ved avbestilling senere enn 30 dager før avtalen gis ingen refusjon. Dette gjelder også ved sykdom. Ved sykdom når privattime vil vi forsøke å finne en ny dag for timen. Ved avbestilling tidligere enn 30 dager før kursstart gis 50% refusjon.
Påmelding er bindende og det vil ikke bli gitt refusjon dersom du ikke kan møte pga sykdom, reiser eller lignende.
Du har eventuelt mulighet til å videreselge kursplassen din, men plikter da å videreformidle dette til Dogtivity AS slik at Dogtivity AS får innhentet nødvendig informasjon fra kursdeltaker. Privattimer kan ikke videreselges. 
Ovenstående gjelder også ved instruktørs sykdom. Skulle kursinstruktør være syk, vil Dogtivity AS forsøke å ta igjen den tapte kursdagen.
Dersom du blir hindret i å fullføre kurset grunnet langvarig sykdom eller skade, kan vi vurdere delvis refusjon i mot fremvisning av legeerklæring eller sykemelding til instruktør. 
Force Majure: Ved hendelser utenfor vår kontroll, som naturkatastrofer, brann, epidemier/pandemier på hunder eller mennesker, vil vi dessverre ikke kunne refundere kurs/avtalekostnader.
 
Medlemskap er gyldig inntil kunden sier det opp skriftlig. Ved oppsigelse midt i en periode vil ikke det innbetalte beløpet bli tilbakebetalt.
Hvis kunden melder seg av og deretter melder seg inn igjen - da vil prisen være den gjeldende prisen, som kan være høyere enn da kunden først meldte seg inn.

Kjøpsbetingelser ved kjøp av varer finner du her.

Angrerett

I henhold til lov om angrerett er tjenester som kurs og privattimer unntatt angrerett. 
Kunden har derfor ikke angrerett på kurs/privattimer hos oss, men står fritt til å avbestille innen fristen nevnt over.  

Dersom kunden har meldt deg på et kurs eller treningsgruppe som varer utover 6 uker, vil kunden ha rett på angrerett.

Angrerettskjema finner du her

Kunden må allikevel benytte seg av angreretten innen kurset/treningsgruppens oppstart. Dersom kunden angrer etter kursets oppstart kan Dogtivity AS kreve hele eller deler av kursbeløpet. 

 

Vilkår og betingelser

Klikk på ønsket tekst for å lese videre