Dette gjør Dogtivity AS for miljøet.

Dogtivity AS ønsker å sette et så lite klimaavtrykk som mulig.

Vi jobber derfor kontinuerlig med løsninger på hvordan vi kan imøtekomme dette.

Noe av det vi gjør i dag er å kun selge hundeposer av gjenvunnet plast, gjenbruker emballasjen vi får fra våre leverandører, fokusere på naturlig tygg og godbiter uten skadelige tilsetninger. . 

Vi har et ønske om å bruke lokale produsenter og råvarer, for å minimere transport.

Der vi kan, velger vi varer laget av resirkulerte materialer

Dette er noe vi jobber kontinuerlig med hele tiden i vår drift. 
Denne siden vil oppdateres i takt med at vi finner løsninger på bærekraft.