Dogtivity AS

Adferdspakke

2.200,00 kr
2.200,00 kr

Dersom du har en spesifikk (eller flere) adferdsutfordring du ønsker å jobbe med. 
Adferdspakken inkluderer 5 privattimer hvor den første vil være en dobbelttime. De 3 påfølgende timene avtales fortløpende med 2-3 ukers mellomrom. 
Det utarbeides også en treningsplan som du får tilsendt i oppdatert versjon etter hver time.

OBS! På grunn av at vi flytter i juni, ber jeg om at du sender meg en melding eller ringer før du booker privattime eller adferdspakke, da tiden er litt knapp frem mot flytting, og etter flytting er det online timer jeg baserer meg på en periode.