Dogtivity AS

Adferdspakke

2.200,00 kr
2.200,00 kr
Dersom du har en spesifikk (eller flere) adferdsutfordring du ønsker å jobbe med. 
Adferdspakken inkluderer 5 privattimer hvor den første vil være en dobbelttime. De 3 påfølgende timene avtales fortløpende med 2-3 ukers mellomrom. 
Det utarbeides også en treningsplan som du får tilsendt i oppdatert versjon etter hver time.